... ...
top of page

news

Информация за проект BG16RFOP002-2.040-1488

„Подобряване на производствения капацитет на "Стратус лайт" ООД”

През 2019 г. фирма „Стратус лайт” ООД кандидатства за финансиране по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. На 22.12.2020 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ.

               Основната цел на проекта е: подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на дружеството. В рамките на изпълнение на проекта се постигат следните специфични подцели:

 

  • дигитализиране на производствения процес;

  • повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти;

  • повишаване на качеството на произвежданите продукти с внедряване на иновативни    решения в сектора;

  • затвърждаване на пазарните позиции на фирмата и навлизане на нови пазари.

 

               Постигането на специфичните цели ще доведе и до устойчив растеж, по-високи продажби, запазване на работните места и разкриване на нови такива. Чрез реинвестиране на генерираните печалби предприятието ще продължи да обновява технологичния си парк и запази тенденцията за повишаване на качеството на продукцията при по-ниска себестойност. Всички тези резултати водят до устойчиво повишаване на конкурентоспособността на "Стратус лайт" ООД.

            Дейността, с която се постига горепосочената цел, както и специфичните цели е „Дейност за подобряване на производствения капацитет на „Стратус лайт” ООД”. По проекта се закупи и внедри следното производствено оборудване:

1. Автомат за насищане на печатни платки - 1 бр.;

2. Безоловна пещ за спояване - 1 бр.;

3. Безоловна спояваща машина по технология "Спойка вълна" за DIP елементи - 1 бр. Тунелна пещ за спояване с прецизен електронен контрол на температурата в 5 зони. Споява наситените електронни компоненти към печатната платка след насищане;

4. CNC диспенсър за лепила и силикони - 1 бр. Автоматичен CNC прецизен пневматичен диспенсър за еднокомпонентни лепила силикони и защитни покрития;

5. CNC диспенсър за двукомпонентни полиуретани - 1 бр. Автоматичен CNC диспенсър за двукомпонентни лепила, силикони, полиуретани в съотношения между 1:1 до 1:10.

6. 3D принтер - 1 бр. - За прототипиране на произвежданите изделия с цел предотвратяване на грешки и навременното им коригиране;

7. Комплект от две интегрирани сфери, Спектрорадиометър - 1 бр

8. Гониофотометър - 1 бр;

9. Тестер за LED драйвер - 1 бр;

10. Генератор за електрически импулси до 10kV - 1бр;

11. Фибро лазер за метал 1250 х 2500 мм - 1 бр.;

12. Фибро лазер за гравиране 100 х 100 мм - 1 бр.;

13. СО2 лазер - 1 бр.;

14. CNC автоматична машина за огъване на профили и листов метал - 1бр.;

15. Лазерен заваръчен апарат 300W - 1 бр.;

16. Цифров 4 канален осцилокоп 200mHZ - 1 бр;

17. DC Електронен товар - 1 бр.

 

Изпълнението на договора приключи на 22.12.2021 г., като бяха доставени и въведени в експлоатация всички посочени по-горе машини.

С изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

  • повишаване на производствените мощности на Стратус лайт ООД;

  • повишаване на конкурентоспособността на компанията;

  • подобряване на производствения процес;

  • навлизане на нови пазари;

  • увеличаване на експортния потенциал на компанията.

 

Продължителността на проекта е 12 месеца.

 

Обща стойност на бюджета – 357 350 лв. от които 212 623,25 лв. Европейско финансиране и

37 521,75 лв. Национално финансиране.

Плакат Приложение.jpg

Date: 05 Jan 2021

Project information
"Improvement of the production capacity of Stratus Light Ltd."

През 2019 г фирма „Стратус лайт” ООД кандидатства за финансиране по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Основната цел на проекта е: подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на Стратус лайт ООД.

bottom of page