... ...
 

новини

Плакат Приложение.jpg

Дата: 08 Апр 2021

Информация и документация по Проект BG16RFOP002-2.040-1488-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Стратус лайт" ООД

Дата: 05 Яну 2021

Информация за проект
„Подобряване на производствения капацитет на "Стратус лайт" ООД”

През 2019 г фирма „Стратус лайт” ООД кандидатства за финансиране по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Основната цел на проекта е: подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на Стратус лайт ООД.