... ...
top of page

LED ДРАЙВЕРИ ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО

В тази категория ще намерите токови LED драйвери за използване на закрито,които се отличават с висок фактор мощност и малък физически размер.

Устройствата са с различна мощност и препоръчваме да се съобразявате с указанията за безопасност при работа с високо напрежение (извършва се от квалифицирани техници),както и с обозначените брой и тип светодиоди.

Никога не захранвайте по-малко от минимално посочения брой светодиоди (при последователно свързване),както и никога не монтирайте повече светодиоди (при последователно свързване),падът на коитов права посока е по-голям от номиналното изходно напрежение на LED драйвера.

Използването на драйвери с по-голям изходен ток за светодиоди с по-малък е правилно,като се съобразите с конкретните параметри, напр.:

Захранване с константен ток 650мА и напрежение 28V може да се използва за 7 бр. светодиоди с номинален ток 600-700мА при цветове бял, зелен, син,или за 10-11 светодиода с цветове жълт и червен, както и за две вериги с последователно (серийно) свързани светодиоди с номинален ток 300-350мА с по 7 бели, сини, или зелени светодиода, както и за две вериги с по 10-12бр червени или зелени LEDs,като двете вериги са свързани успоредно (паралелно) 

bottom of page